การจัดรายการวิทยุ

วิทยุกระจายเสียงเป็นสิ่งที่สำคัญในกระบวนการสื่อสาร การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงนั้น นับว่าเป็นกิจกรรมที่มีความละเอียดอ่อนที่ต้องอาศัยทักษะของแต่ละคนเป็นเรื่องแรกนั้น คือองค์แห่งความรู้และผู้จัดรายการที่ดีต้องเป็นผู้มีศิลปะอยู่ในตัวเองด้วย

ยังไม่มีเนื้อหาในส่วนนี้