หนังสือ

ผู้ใหญ่จำนวนมากเชื่อว่า หนังสือสำหรับเด็กๆ ไม่มีความจำเป็น เพราะเด็กยังอ่านหนังสือไม่ออก และเมื่อถึงเวลาที่เด็กๆสามารถอ่านหนังสือเองได้...
ดาวน์โหลด (24 ครั้ง)
พ่อแม่คือกำลังหลักในการสร้างอนาคตของลูก และการเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคนดีมีอนาคตอย่างที่พ่อแม่หวังนั้น การใช้ความรักเพียงอย่างเดียว...อาจไม่เพียงพอ!
ดาวน์โหลด (18 ครั้ง)
แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) เป็นหนึ่งในแผนงานภายใต้การสนับสนุนขอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)...
ดาวน์โหลด (11 ครั้ง)
แม้ว่าบันทึกคำบอกเล่าภายในหนังสือเล่มนี้เป็นเพียงข้อมูลที่ได้จากผู้มีความคิดสร้างสรรค์ เพียง 10 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนเพียงน้อยนิด
ดาวน์โหลด (29 ครั้ง)
แผนที่ทำดี ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา...
ดาวน์โหลด (23 ครั้ง)
ปัจจุบันเด็กไทยเฉพาะเด็ก กทม. และเด็กในเมืองต่างจังหวัด มีความทุกข์ และเครียดจากการเรียน บางคนหันเข้าหายาเสพติด บางคนฆ่าตัวตาย...
ดาวน์โหลด (7 ครั้ง)