งานอาสา เดือนสิงหาคม 2559

 

 

งานอาสา สิงหาคม 2559

โดนงานไหน เช็คให้ชัวร์ แล้วสมัครได้เลย


.
1. Happy Dolls For Nurse 2016 III
จัดโดย : Happy Dolls Project
วัน : อาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 59 
เวลา : 12:00 น. - 16:00 น. 
สถานที่ : ร้านอุดมสุข Coffee Happy & More
ดูรายละเอียดและสมัครที่ : http://www.JitArsaBank.com/event/view/2624
.
2. ครูอาสา ๕๐๐ ลี้ ป. ๓ เทอม ๑ ภาคพิเศษ
จัดโดย : เครือข่ายอาสาอิสระ โรงบ่มอารมณ์สุข
ช่วงวัน : ศุกร์ที่ 5 - อาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 59 (ค้างคืน)
สถานที่ : โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร (สาขาเรือนแพ) จ.ลำพูน
ดูรายละเอียดและสมัครที่ : http://www.JitArsaBank.com/event/view/2322
.
3. อาสาทาสี ปลูกผัก พักโรงเรียนเรือนแพ
จัดโดย : รอยยิ้มบ้านดินสระแก้ว www.royyimbaandin.com
ช่วงวัน : พฤหัสบดีที่ 11 - อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 59 (ค้างคืน)
สถานที่ : โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร สาขาเรือนแพ อ.ลี้ จ.ลำพูน
ดูรายละเอียดและสมัครที่ : http://www.jitarsabank.com/event/view/2565
.
4. อาสา เกาะพิทักษ์ ปรับปรุงฟื้นฟูโรงเรียน
จัดโดย : เครือข่ายบ้านดินไทย
ช่วงวัน : พฤหัสบดีที่ 11 - อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 59 (ค้างคืน)
สถานที่ : โรงเรียนบ้านหนองปลา จ.ชุมพร
ดูรายละเอียดและสมัครที่ : http://www.JitArsaBank.com/event/view/2445
.
5. อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า
จัดโดย : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
วัน : เสาร์ที่ 13 สิงหาคม 59 
เวลา : 08:30 น. - 12:30 น. 
สถานที่ : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
ดูรายละเอียดและสมัครที่ : http://www.JitArsaBank.com/event/view/2633
.
6. อาสาผลิตดินกระดาษรีไซเคิล
จัดโดย : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
วัน : เสาร์ที่ 13 สิงหาคม 59 
เวลา : 13:00 น. - 17:00 น. 
สถานที่ : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
ดูรายละเอียดและสมัครที่ : http://www.JitArsaBank.com/event/view/2634
.
7. อาสาวันแม่ เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง
จัดโดย : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
วัน : เสาร์ที่ 13 สิงหาคม 59
เวลา : 08:30 น. - 12:30 น. 
สถานที่ : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
ดูรายละเอียดและสมัครที่ : http://www.JitArsaBank.com/event/view/2632
.
8. ร้อยลูกปัด ถักทอ
จัดโดย : สมาคมสายใยครอบครัว ประเทศไทย
วัน : เสาร์ที่ 13 สิงหาคม 59 
เวลา : 09:00 น. - 12:00 น. 
สถานที่ : เสถียรธรรมสถาน
ดูรายละเอียดและสมัครที่ : http://www.JitArsaBank.com/event/view/2629
.
9. กิจกรรมเพื่อสังคม สอนผู้สูงอายุใช้สมาร์ทโฟน
จัดโดย : FarmSookIceCream
วัน : เสาร์ที่ 13 สิงหาคม 59 
เวลา : 08:00 น. - 16:00 น. 
สถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน บางศรีเมือง จ.นนทบุรี
ดูรายละเอียดและสมัครที่ : http://www.JitArsaBank.com/event/view/2635
.
10. ศิลปะการวาด Painting
จัดโดย : สมาคมสายใยครอบครัว
วัน : อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 59 
เวลา : 09:00 น. - 12:00 น. 
สถานที่ : เสถียรธรรมสถาน
ดูรายละเอียดและสมัครที่ : http://www.JitArsaBank.com/event/view/2630
.
11. จังหวะชีวิต Workshop
จัดโดย : สมาคมสายใยครอบครัว
วัน : อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 59 
เวลา : 13:00 น. - 17:00 น. 
สถานที่ : ณ ห้องจังหวะชีวิต เสถียรธรรมสถาน
ดูรายละเอียดและสมัครที่ : http://www.JitArsaBank.com/event/view/2631
.
12. ค่ายอาสาสร้างสุข
จัดโดย : ชมรม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
ช่วงวัน : ศุกร์ที่ 12 - อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 59 (ค้างคืน)
สถานที่ : สถานสงเคาระห์คนชรา บ้านศรีตรัง จ.ตรัง
ดูรายละเอียดและสมัครที่ : http://www.JitArsaBank.com/event/view/2529
.
13. ปลูกพืชหวังป่าเติมกล้าระหว่างเขา@ดอยหลวงเชียงดาว
จัดโดย : โรงบ่มอารมณ์สุข
ช่วงวัน : ศุกร์ที่ 19 - อาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 59 (ค้างคืน)
สถานที่ : ค่ายเยาวชนเชียงดาว จ.เชียงใหม่
ดูรายละเอียดและสมัครที่ : http://www.JitArsaBank.com/event/view/2601
.
14. อาสาพัฒนาตน พัฒนาชุมชนแม่กำปอง
จัดโดย : รอยยิ้มบ้านดินสระแก้ว
ช่วงวัน : ศุกร์ที่ 19 - อาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 59 (ค้างคืน)
สถานที่ : บ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ดูรายละเอียดและสมัครที่ : http://www.JitArsaBank.com/event/view/2576
.
15. อาสาแต้มสีเติมฝันให้น้องๆ ในชนบท (BBL)
จัดโดย : อาสาบ้านดินไทย
วัน : เสาร์ที่ 27 สิงหาคม 59 
เวลา : 06:00 น. - 19:00 น. 
สถานที่ : โรงเรียนวัดใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา
ดูรายละเอียดและสมัครที่ : http://www.JitArsaBank.com/event/view/2609
.
16. อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง
จัดโดย : อาสาบ้านดินไทย
วัน : อาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 59 
เวลา : 06:00 น. - 20:00 น. 
สถานที่ : แสมสาร จ.ชลบุรี
ดูรายละเอียดและสมัครที่ : http://www.JitArsaBank.com/event/view/2616
.
17. อาสาสมัคร ยิงเมล็ดพันธุ์พืช วัดเขาวงพระจันทร์
จัดโดย : ชมรม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
วัน : เสาร์ที่ 17 กันยายน 59 
เวลา : 07:00 น. - 21:30 น. 
สถานที่ : วัดเขาวงพระจันทร์ จ.ลพบุรี
ดูรายละเอียดและสมัครที่ : http://www.JitArsaBank.com/event/view/2604