งานอาสา เดือนมิถุนายน 2559

 

 


1. "ปักสวย เติมยิ้ม กับ Happy Dolls"
จัดโดย : Happy Dolls Project
วัน : อาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 59 
เวลา : 12:00 น. - 16:00 น. 
สถานที่ : ร้านอุดมสุข Coffee Happy & More ซ.รัชดาภิเษก 3
ดูรายละเอียดและสมัครที่ : http://www.JitArsaBank.com/event/view/2495
.
2. "อาสาปลูกป่าชายเลน สร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ"
จัดโดย : ชมรม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
วัน : เสาร์ที่ 11 มิถุนายน 59 
เวลา : 07:30 น. - 20:30 น. 
สถานที่ : โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม
ดูรายละเอียดและสมัครที่ : http://www.JitArsaBank.com/event/view/2449
.
3. "เพื่อนอาสา Volunteer Dialogue ครั้งที่ 47"
จัดโดย : ธนาคารจิตอาสา JitArsa Bank
วัน : เสาร์ที่ 11 มิถุนายน 59 
เวลา : 13:00 น. - 16:00 น. 
สถานที่ : บ้านเซเวียร์ อนุสาวรีย์ชัยฯ ฝั่งเกาะพหลโยธิน
ดูรายละเอียดและสมัครที่ : http://www.JitArsaBank.com/event/view/2483
.
4. "ร้อยลูกปัด ถักทอ"
จัดโดย : สมาคมสายใยครอบครัว ประเทศไทย
วัน : เสาร์ที่ 11 มิถุนายน 59 
เวลา : 09:00 น. - 12:00 น. 
สถานที่ : เสถียรธรรมสถาน ซ.วัชรพล
ดูรายละเอียดและสมัครที่ : http://www.JitArsaBank.com/event/view/2504
.
5. "อาสาเขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง"
จัดโดย : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
วัน : อาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 59 
เวลา : 08:30 น. - 12:30 น. 
สถานที่ : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ซ.รัชดาภิเษก 14
ดูรายละเอียดและสมัครที่ : http://www.JitArsaBank.com/event/view/2498
.
6. "อาสาทำดี ลุยโคลน ปลูกป่าชายเลน"
จัดโดย : เครือข่ายบ้านดินไทย
วัน : อาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 59 
เวลา : 06:00 น. - 20:00 น. 
สถานที่ : ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม
ดูรายละเอียดและสมัครที่ : http://www.JitArsaBank.com/event/view/2507
.
7. "จิตอาสาล่องเรือเก็บขยะ&ปลูกต้นลำพู พัฒนาลุ่มน้ำใจ"
จัดโดย : ชมรม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
วัน : อาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 59 
เวลา : 07:30 น. - 20:30 น. 
สถานที่ : ชุมชนตลาดน้ำทาค่า วัดศรีศรัทธาธรรม และ วัดนางตะเคียน จ.สมุทรสงคราม
ดูรายละเอียดและสมัครที่ : http://www.JitArsaBank.com/event/view/2459
.
8. "จังหวะชีวิต Workshop"
จัดโดย : สมาคมสายใยครอบครัว
วัน : อาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 59 
เวลา : 13:00 น. - 17:00 น. 
สถานที่ : ณ ห้องจังหวะชีวิต เสถียรธรรมสถาน
ดูรายละเอียดและสมัครที่ : http://www.JitArsaBank.com/event/view/2506
.
9. "ศิลปะการวาด Painting"
จัดโดย : สมาคมสายใยครอบครัว
วัน : อาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 59 
เวลา : 09:00 น. - 12:00 น. 
สถานที่ : เสถียรธรรมสถาน
ดูรายละเอียดและสมัครที่ : http://www.JitArsaBank.com/event/view/2505
.
10. "อาสาปูตัวหนอน บวรพุทธาวาส"
จัดโดย : รอยยิ้มบ้านดินสระแก้ว www.royyimbaandin.com
วัน : อาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 59 
เวลา : 06:00 น. - 16:00 น. 
สถานที่ : วัดบวรพุทธาวาส อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
ดูรายละเอียดและสมัครที่ : http://www.JitArsaBank.com/event/view/2487
.
11. "ค่ายอาสา ถักไม้กวาด ถวายวัดคีรีวง"
จัดโดย : ชมรม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
ช่วงวัน : ศุกร์ที่ 17 - อาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 59 (ค้างคืน)
สถานที่ : วัดคีรีวง หมู่บ้านคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช
ดูรายละเอียดและสมัครที่ : http://www.JitArsaBank.com/event/view/2400
.
12. "หอบรักไปห่มป่าเช้าฝายบ่ายโป่ง ช.ช้างกุยบุรี"
จัดโดย : เครือข่ายอาสาอิสระ โรงบ่มอารมณ์สุข
ช่วงวัน : เสาร์ที่ 18 - อาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 59 (ค้างคืน)
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ดูรายละเอียดและสมัครที่ : http://www.JitArsaBank.com/event/view/2470
.
13. "อาสาเก็บขยะ ละตัวกู ดูไอเดียบ้านดินเขากลิ้ง"
จัดโดย : รอยยิ้มบ้านดินสระแก้ว
วัน : เสาร์ที่ 25 มิถุนายน 59 
เวลา : 06:00 น. - 19:30 น. 
สถานที่ : หาดชะอำ จ.เพชรบุรี
ดูรายละเอียดและสมัครที่ : http://www.JitArsaBank.com/event/view/2488
.
14. "อาสายิงเมล็ดพันธุ์พืชและ สร้างฝายชะลอน้ำ"
จัดโดย : ชมรม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
วัน : เสาร์ที่ 25 มิถุนายน 59 
เวลา : 07:00 น. - 21:30 น. 
สถานที่ : ๑.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาน้ำพุ จ.กาญจนบุรี ๒.สะพานเหล็กข้ามแม่น้ำแคว ๓.พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ ๒ 
ดูรายละเอียดและสมัครที่ : http://www.JitArsaBank.com/event/view/2455
.
15. "อาสาช่วยผู้พิทักษ์ป่า ปลูกป่า + ทำโป่ง + สร้างบ้านดิน"
จัดโดย : เครือข่ายบ้านดินไทย
วัน : เสาร์ที่ 25 มิถุนายน 59 
เวลา : 06:00 น. - 20:00 น. 
สถานที่ : หน่วยพิทักษ์ป่าหนองยาว จ.ราชบุรี
ดูรายละเอียดและสมัครที่ : http://www.JitArsaBank.com/event/view/2429
.
16. "จิตอาสาแบกไม้กวาด ถวายวัด จ.สุพรรณบุรี"
จัดโดย : ชมรม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
วัน : อาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 59 
เวลา : 07:00 น. - 21:00 น. 
สถานที่ : ๑.วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ๒.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ๓.วัดแค ๔.วัดหน่อพุทธางกูร ๕.วัดสว่างอารมณ์ ๖.หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ๘.ตลาดสามชุก ตลาดเก่าแก่ร้อยปี จ.สุพรรณบุรี
ดูรายละเอียดและสมัครที่ : http://www.JitArsaBank.com/event/view/2464

 

 

 

ที่มา : ธนาคารจิตอาสา