รับอาสาทำความสะอาดเเละปลูกต้นมะนาว

 

 

 

องค์กร : มูลนิธิสุขภาพไทย

ในโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในสถานสงเคราะห์ฯ

สถานที่ : บ้านราชวิถี

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ช่วงวันทำงาน

ตั้งแต่ 19 พฤษภาคม 59 
ถึง 19 พฤษภาคม 59 
เวลา : 08:30 น. - 12:00 น. 
ทุกวัน (ไป-กลับ) 

 

ลักษณะกิจกรรม : เก็บกวาด เช็ค-ล้าง ทำความสะอาดบริเวณรอบๆอาคารขจร เเละปลูกต้นมะนาว

วันเวลาทำกิจกรรม : วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30 - 12.00 น.

 

หมายเหตุ :

1.ทาง จนท. จะทำการตอบรับผ่านระบบของทางธนาคารจิตอาสาก่อน เเละจะทำการส่งใบสมัครให้กับผู้ใสใจเป็นอาสาภายหลัง

2.ผู้สนใจเป็นอาสาจะต้องทำการกรอกรายละเอียดลงในใบสมัครเเละส่งมาที่thaihof@gmail.com เพื่อยืนยันการสมัคร

3.เมื่อ จนท.ได้รับใบสมัครเรียบร้อยเเล้วจะเเจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์อีกครั้ง

4.เมื่อใกล้วันปฐมนิเทศ ทาง จนท. จะโทร/ส่งอีเมล์ กลับไปยังท่านเพื่อเเจ้งวันเเละเวลาในการปฐมนิเทศเเละกิจกรรมอื่นๆต่อไป

5.หากท่านมาข้อสงสัยโทร 02-589-4243 / 087-510-1687 (ในเวลา09.00 - 17.30 น.)

 

รับสมัครภายใน

18 พฤษภาคม 59

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

 

มูลนิธิสุขภาพไทย โทร.0-2589-4243 , 0-2591-8092 

อีเมล์ thaihof@gmail.com