"หัวใจกับใบโพธิ์ ครั้งที่ 7 : 84 พรรษา ฟ้าห่มดินทั่วถิ่นไทย"

 

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ วัดพระราม 9กาญจนาภิเษก ขอเรียนเชิญท่านเป็นเกียรติร่วมงาน "หัวใจกับใบโพธิ์ ครั้งที่ 7 : 84พรรษา ฟ้าห่มดินทั่วถิ่นไทย"  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 84พรรษา ในวันที่ 12สิงหาคม 2559ในวันพฤหัสบดีที่ 11กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 13.00-15.00น. ณ  ศูนย์หนังสือจุฬาฯ อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4จุฬาฯ โทร. 02-218-9893-5