“เดิน - วิ่ง สังคมสดใส ด้วยหัวใจอาสา” ครั้งที่ 6

 

 

(ร่าง) กำหนดการ
โครงการ “เดิน - วิ่ง สังคมสดใส ด้วยหัวใจอาสา” ครั้งที่ 6
วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 04.30 - 10.00 น.
ณ  ลานเปตอง ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพฯ
 
 
04.30 - 06.00 น.     ลงทะเบียนวิ่ง
05.30 - 05.45 น.     การอบอุ่นร่างกายก่อน (warm up)  & หลัง (cool down)
     โดย อาจารย์สถาวร จันทร์ผ่องศรี กรรมการสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย
06.00 - 06.10 น.     พิธีเปิดงาน  
      โดย  คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม  ประธานมูลนิธิหัวใจอาสา 
      ร่วมกับองค์กรภาคีสนับสนุนการจัดงาน 
06.15 น.                 ปล่อยตัวแข่งขันวิ่ง 10 กม. ( วิ่ง 3 สวน / สวนวชิรเบญจทัศ, สวนจตุจักร
      และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์)
06.20 น.                 ปล่อยตัวแข่งขันวิ่ง 2.7 กม. (เยาวชน อายุไม่เกิน 12 ปี)
06.25 น.                 ปล่อยตัววิ่ง 5 กม.
06.30 น.                 ปล่อยตัวเดินเพื่อสุขภาพ 2.7 กม.
07.00 น.                 เปิดนิทรรศการเพื่อสุขภาพ และการแบ่งปัน         
07.00 - 08.00 น.     กิจกรรมบนเวที 
      การแสดงดนตรีของเด็กและเยาวชน 
08.00 - 08.20 น.     พิธีมอบรางวัล
08.20 - 08.30 น.     มอบของที่ระลึก และขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงาน
08.30 - 10.00 น.     การแสดงดนตรีของเด็กและเยาวชน 
10.00 น.                  ปิดงาน