ประกาศผลการประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน”

ประกาศแล้ว!! ผลการประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2558

ผลงานเรื่อง Corruption Cafe' คว้ารางวัลยอดเยี่ยมสื่อรณรงค์การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันสำหรับเยาวชน  และผลงานเรื่อง One and a half คว้ารางวัลดีเด่นสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมจัด “โครงการประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน” เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม เหมาะสม และส่งเสริมให้เกิดการสร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งได้จัดงานประกาศรางวัลการประกวดไปเมื่อวันที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  บรรยากาศในงานประกาศรางวัลเป็นไปด้วยความคึกคัก โดยมีทีมนักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเข้าร่วมลุ้นรางวัลกันอย่างใจจดใจจ่อ  ซึ่งปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้นกว่า 70 ชิ้นงานจากทั่วประเทศ  โดยทั้งนี้ได้เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 20 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา  สำหรับการประกวดนั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. สื่อสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี โดยต้องมีเนื้อหามุ่งสู่การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
2. สื่อสำหรับเด็กและเยาวชน อายุ 13-18 ปี โดยมีเนื้อหามุ่งสู่การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
โดยผลการประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ขวบนั้นไม่มีทีมใดได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ดังนั้นรางวัลสูงสุดสำหรับประเภทนี้คือ รางวัลดีเด่น ซึ่งได้แก่ ผลงานเรื่อง One and a half
จากทีม Digimon media production
ที่ชนะใจกรรมการได้ทั้งความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตและเนื้อหาที่ชัดเจนเรียบง่ายและตรงประเด็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเหมาะสำหรับเด็กวัย 3-5 ปี ซึ่งผู้ชนะได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล สำหรับรางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัลละ 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
- ผลงานเรื่อง หมาน้อยกับแมว จากทีมนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ผลงานเรื่อง ลิงจ๋อจอมโกหก จากฝีมือของทีมนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ผลงานรายการเด็กคิดดี จากทีม The lost planet

ส่วนผลการประกวดสื่อเพื่อส่งเสริมการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน สำหรับเด็กและเยาวชน อายุ 13-18 ปีนั้นรางวัลยอดเยี่ยมได้แก่เรื่อง Corruption Café ผลงาน info-graphic โดยนายตุลาการ ตวงสิทธิสมบัติ  ที่โดนเด่นทั้งเนื้อหาและเทคนิคการนำเสนอ โดยเนื้อหาได้บอกเล่าและทำความเข้าใจให้เท่าทันการคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนชี้ให้เห็นผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน อีกทั้งยังกระตุ้นจิตสำนึกของทุกคนให้ร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอีกด้วย  ซึ่งรางวัลยอดเยี่ยมนี้ผู้ชนะจะได้รับเงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
สำหรับรางวัลดีเด่นได้แก่ เรื่อง นิดหน่อยเองจากทีมนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับรางวัลเป็นเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล นอกจากนี้ยังมีทีมผู้ได้รับรางวัลชมเชยทั้งสิ้นอีก 7 ทีมได้แก่
- เรื่อง หมัดวัดใจ จากทีมนักเรียนโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
- เรื่อง ความเคยชิน จากทีมตะบูนขาว
- เรื่อง Mind จากทีมนักเรียนโรงเรียนทุ่งช้าง
- เรื่อง When I was young จากทีม Fax filmiling
- เรื่อง เกียรติยศ จากทีมนักเรียนโรงเรียนสามเงาวิทยาคม
- เรื่องใครๆ ก็ทำกัน จากทีมนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- เรื่อง ตาชั่งใจ จากทีมนักเรียนโรงเรียนสามเงาวิทยาคม

ทั้งนี้นอกจากรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ชนะในรางวัลต่างๆแล้ว ทางคณะผู้จัดงานยังได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกทีมในฐานะเป็นผู้ร่วมส่งเสริมให้เกิดการสร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนด้วย