ประกาศ!! ขยายเวลารับผลงานสื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน

ด่วน !!
"การประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 แสนบาท ซึ่งจัดขึ้นโดย
สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลื่อนกำหนดการรับผลงานออกไปถึงวันที่ 30 พ.ย. 2558 ผู้สนใจเร่งสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 084-533-9229 หรือfacebook.com/kidsradio