นายกสสดย. บรรยายเรื่องการส่งเสริมการรวมกลุ่มไปสู่ความเป็นองค์กรฯ จัดโดย กสทช.

 

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558 สำนักงาน กสทช. จัดอบรมในหัวข้อ "การส่งเสริมการรวมกลุ่มไปสู่ความเป็นองค์กรของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน" เพื่อให้กลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้รับความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ วิธีการ แนวทางการรวมกลุ่มและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปสู่การกำกับดูแลกันเองได้ในที่สุด โดยมี กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก นายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน และคุณเจริญ ถิ่นเกาะแก้ว นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย มาบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม โดยมีผู้นำกลุ่มต่างๆ ทั่วประเทศ สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน

 

 

 

 


 

 

 

ขอบคุณ : กสทช.