คลิปข่าว เสวนา "รู้ลึกและเข้าใจการใช้สื่อของเด็กไท­ยและอาเซียน" รายการ เช้าข่าวชัด ช่องไทยรัฐทีวี

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

คลิปข่าว งานเสวนา "รู้ลึกและเข้าใจการใช้สื่อของเด็กไท­ยและอาเซียน" จากรายการ เช้าข่าวชัด ทางช่องไทยรัฐทีวี

สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สดย.) จัดงานเสวนา "รู้ลึกและเข้าใจการใช้สื่อของเด็กไท­ยและอาเซียน" เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยตอนหนึ่งอ.มรรยาท อัครจันทโชติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวี เรื่อง การกำหนดช่วงเวลารายการสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย : จากนโยบายของ กสทช. สู่การปฏิบัติจริงของสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ ในโครงการพัฒนาคุณภาพการสื่อสารผ่านสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนอย่างมีสุขภาวะ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า ปัจจุบันนี้มีรายการสำหรับเด็กในสื่อน้อยจนน่าห่วง 

ขอขอบคุณ รายการ เช้าข่าวชัด ช่องไทยรัฐทีวี