งานระดมสมอง แนวทางการออกแบบสื่อฯ สำหรับเด็กและเยาวชน

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

คลิปข่าว งานระดมสมอง “แนวทางการออกแบบสื่อเพลง นิทาน และสื่อใหม่ สำหรับเด็กและเยาวชน” จากรายการคัดข่าวดี ช่อง 3 แฟมิลี่ โดยสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) จัดงานระดมสมอง “แนวทางการออกแบบสื่อเพลง นิทาน และสื่อใหม่ สำหรับเด็กและเยาวชน” เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง นักวิชาการ จิตแพทย์เด็ก นักวิชาชีพ คุณครูอนุบาล พ่อแม่ ผู้ปกครอง และคนทำงานด้านเด็กและเยาวชน มาร่วมหาแนวทางในการออกแบบสื่อเพลง นิทาน ที่มีเนื้อหาเหมาะกับเด็กปฐมวัย และสื่อใหม่ที่มีเนื้อหาเหมาะกับเยาวชน ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องการ์เด้น เล้าจน์ โรงแรมแมริออท สุขุมวิท  กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณ รายการคัดข่าวดี ช่อง 3 แฟมิลี่