เมื่อวันที่ 1-3 ก.ค. 2558 ที่ผ่านมา สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) ได้ร่วมงาน "เวทีสานงานเสริมพลังร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ โชว์ แชร์ เชื่อม ใช้ สุขภาวะคนภาคกลาง" ที่โรงแรมราชศุภมิตร จ.กาญจนบุรี จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อแสดงผลงานของเครือข่าย มีการแชร์ข้อมูลกัน เกิดการเชื่อมเครือข่าย และใช้ข้อมูลร่วมกัน โดยมีคุณวาสนา วงค์ฉายา กรรมการสสดย. เป็นผู้แทนไปร่วมงานในครั้งนี้ 

 

IMG_0868.JPGIMG_0866.JPGIMG_0865.JPGIMG_0864.JPGIMG_0863.JPGIMG_0862.JPGIMG_0861.JPGIMG_0860.JPGIMG_0859.JPGIMG_0849.JPGIMG_0850.JPGIMG_0851.JPGIMG_0852.JPGIMG_0853.JPGIMG_0854.JPGIMG_0855.JPGIMG_0856.JPGIMG_0857.JPGIMG_0858.JPGthaihealth_c_adeginoprx12.jpg